Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom i Nagrodzonym!

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Konkursu, Laureat i Nagrodzeni zobowiązani są do skontaktowania się z Organizatorem do godziny 20.00 w dniu 17 listopada 2023 r. na adres email edukacja@forttrzecipomiechowek.org celem przekazania stosownych zgód na wykorzystanie danych osobowych umożliwiających przekazanie nagród.

 

W przypadku, gdy Laureat i/lub Nagrodzony pozostają osobami nieletnimi, kontaktują się z Organizatorem samodzielnie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych lub w ich imieniu kontaktują się rodzice/opiekunowie prawni. W przypadku gdy Laureat lub Nagrodzony nie skontaktuje się w wymienionym wyżej terminie lub uczyni to po terminie, prawo do jego nagrody przechodzi na kolejną wyłonioną przez Komisję Konkursową osobę.

 

Równolegle Organizator informuje Szkołę Laureata i Nagrodzonych o przyznaniu im nagród w Konkursie. Szkoła może wyrazić chęć i zgodę na pozyskanie danych osobowych umożliwiających identyfikację Laureata i/lub Nagrodzonych, które to zgody umożliwią wręczenie nagród.

Po uzyskaniu przez Organizatora danych osobowych Laureata i Nagrodzonych, o których mowa w § 7, dane te zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu www.czasnafort.plLaureat i/lub Nagrodzony mają prawo nie wyrazić zgody na publikację danych na stronie konkursowej, zachowując jednocześnie prawo do nagrody. W takim przypadku, na stronie konkursowej pozostaną jedynie dane podane podczas rejestracji.

 

W przypadku braku zgody Ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych na przekazanie danych osobowych, Uczeń traci prawo do nagrody, które przechodzi na kolejną wyłonioną przez Komisję Konkursową osobę.

Nagrody dla Laureata i Nagrodzonych zostaną przekazane odpowiednim Szkołom i zostaną przez te Szkoły wręczone.

O otrzymaniu Nagrody Specjalnej oraz/lub Nagród Gwarantowanych Szkoły zostają powiadomione przez Organizatora drogą email oraz telefonicznie.

 

Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.